4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

Tag Archives: นวดแก้อาการ

ลมปลายปัตคาตข้อศอก

(Tennis Elbow  เทนนิส เอวโบว์)

 ทฤษฎี :  เป็นกลุ่มของโรคที่เกี่ยวกับเส้นเอ็น  เยื่อหุ้มกระดูก  กล้ามเนื้อ  พังผืดบริเวณแขนส่วนล่างบริเวณข้อศอกมีอาการอักเสบ

การกระจายของโรค :  นักกีฬาที่ต้องใช้กำลังแขนและข้อศอกมาก  ๆ  เช่น  นักกีฬาเทนนิส,  แบดมินตัน,  ปิงปอง,  กอล์ฟ,  แม่บ้าน,  แม่ค้า,  แม่ครัว,  (อาการเน้นด้านในของข้อศอก)

 

สาเหตุของโรค

1.             การเล่นกีฬา  เช่น  นักเทนนิส

2.             จากอาชีพ  เช่น  แม่ค้าส้มตำ,  แม่ครัว

3.             ความเสื่อมของร่างกาย

4.             การทำงาน  เช่น  หิ้วของหนักเป็นเวลานาน ๆ

5.             อุบัติเหตุ  จากการถูกกระทบกระแทกบริเวณข้อศอกทำให้เอ็นข้อศอกฟกช้ำ

 

อาการทั่วไป :  ปวดกล้ามเนื้อข้อศอก  โดยเฉพาะตอนคว่ำมือ  หงายมือ  มีอาการร้าวชาที่นิ้วมือข้อมือ  หรือร้าวาไปที่หัวไหล่  ในบางรายเป็นสาเหตุของการปวดศีรษะข้างเดียวได้  โดยเฉพาะไหล่ขวา

อาการแสดง :  ปวด  บวม  ตรงข้อศอก  คลำพบจุดเจ็บชัดเจน

 

วิธีตรวจ

1.             ดูลักษณะทั่วไป

สีผิว  แขนข้างที่เป็นจะเขียวคล้ำ  บางรายมีเส้นเขียวยาวมาที่ข้อมือ

กดหาจุดเจ็บ  จะมีจุดเจ็บชัดเจน

รูปร่างแขนท่อนล่าง  คนไข้เป็นใหม่แขนจะบวม  คนไข้เป็นนานแขนจะลีบ

คลำดูความร้อน

2.             ดูองศาการเคลื่อนไหว  โดยการให้คนไข้งอข้อศอกเล็กน้อย  ออกแรงเกร็งแขน  (หมอคอยพยุงไว้)  กำมือ,  คว่ำมือ,  หงายมือ  จะเจ็บบริเวณข้อศอก

3.             ดูกำลังมือ  โดยที่คนไข้ประสานมือกับหมอ  (เหมือน  Shake  Hand)  บีบมือหมอให้แน่น  ออกแรงบิดมือด้านกับหมอ  ทั้งบิดเข้าและบิดออก

4.             คนไข้คีบนิ้วโป้งกับนิ้วชี้  และนิ้วโป้งกับนิ้วกลาง  ออกแรงบีบที่นิ้วมือหมอ

 

สูตรการรักษา

1.             นวด  พื้นฐาน  แขนด้านใน  กด  ส.1,  2,  3,  4,  5  เน้น  ส.2,  3

2.             นวด  พื้นฐาน  แขนด้านนอก  กด  ส.3,  4

เขยื้อนพังผืดข้อศอก  ทำเฉพาะอาการเรื้อรัง  อาการอักเสบเป็นใหม่ ๆ  ไม่ต้องเขยื้อนพังผืด

คำแนะนำ

1.             ประคบร้อนชื้น

2.             งดอาหารแสลง

3.             ห้าม  บิด  ดัด  สลัดแขน

4.             พักการใช้งานชั่วคราว

5.             ท่ากายบริหาร  ดึงแขน,  ท้าวแขน  3  จังหวะ

สูตรการรักษา  (สูตรกลาง)

1.             นวด  พ.ฐ.  แขนด้านในข้างที่เป็น  2  รอบ  (ท่านอน)  (เทคนิคนวดเนิบ ๆ  ช้า  ๆ)

บังคับ  ส.  แขนด้านใน  1,2,3,4,5

เทคนิค  ส.2,  ส.3  นิ่งนานคาบใหญ่สูงสุด

เทคนิค  ส.3  ใช้นิ้วเดียวกด  อีกมือพยุงมือคนไข้ขึ้นเล็กน้อยแรงจะทะลุลงถึงข้อศอกด้านหลัง

2.             นวด  พ.ฐ.  แขนด้านนอกข้างที่เป็น  (ท่านอน)  1  รอบ  บังคับ  ส.3,4

3.             นวดเขยื้อนพังผืด  บิดเข้า  2-3  รอบ  บิดออก  2-3  รอบ

4.             นวด  พ.ฐ.  แขนด้านนอกข้างที่เป็น  1  รอบ  (เพื่อให้เลือดมาที่แขน)

หมายเหตุ ขั้นตอนที่  1-4  เรียก  1  ชุดนวด  นวดประมาณ  2-3  ชุด  ขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้  นวดอาทิตย์ละ  2  ครั้ง

เทคนิคพิเศษเฉพาะโรค

วิธีการเขยื้อนพังผืด

1.             ใช้นิ้วโป้งวางบริเวณกล้ามเนื้อแขน  บริเวณข้อศอกด้านบนที่มีอาการปวด  มือด้านนอกจับเหนือข้อมือ  ออกแรงบิดแขนคนไข้เข้าพร้อมดันนิ้วโป้งไปในทิศทางตรงกันข้าม  2  จังหวะซ้ำกัน  เปลี่ยนจุดวางนิ้วโป้ง  ตามแนวกล้ามเนื้อนั้น  ทำเหมือนขั้นตอนแรกจนครบ  3-4  จุด

2.             วางมือลักษณะเดิม  (ตามข้อ  1)  แต่เปลี่ยนทิศทางการบิดและดันเป็นบิดออก  และดันนิ้วเข้า  ทุกจุด  ทำ  2  จังหวะ

โรคลำบอง

 

 
ลำบองเป็นโรคตระกูลเลือดตกตะกอนตามข้อ  ทำให้ข้อต่อเกิดการอักเสบ  ปวด  บวม  แดงร้อน  มีน้ำในข้อขุ่นเป็นเมือก  เป็นได้ทุกข้อต่อของร่างกาย  ถ้าอักเสบมากจะมีไข้ได้  เรียกว่า       “ไข้ลำบอง”  ไข้จะกำเริบประมาณปลายฝนต้นหนาว  นวดได้แต่ต้องนวดด้วยความปราณีตคือค่อยๆ  กดลงน้ำหนัก  และค่อย ๆ  ปล่อย  เป็นการนวดช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียน  กระจายของเสียที่คั่งในข้อให้ไหลเวียนออกมา  การรักษานวดเน้นจุดให้ความร้อนผ่านข้อต่อที่เป็น

คำแนะนำเกี่ยวกับโรคลำบองคือ  ประคบความร้อนชื้น  10-15  นาที  ในบางรายถ้าประคบร้อนไม่ดีขึ้น  ให้ประคบน้ำเย็น  (ไม่ใช่น้ำแข็ง)  ก่อน  ถ้าอาการดีขึ้นแล้ว  ค่อยประคบน้ำร้อน,  งดอาหารแสลง  ท่าบริหารในช่วงอักเสบมากไม่ต้องทำ

โรคลำบองสัญญาณหลัง  3 (แผนปัจจุบันคือกระดูกทับเส้น)  มีการอักเสบที่ข้อกระดูกสันหลังกระดูกเอวข้อที่  3  จากการที่เลือดตกตะกอนไหลเวียนไม่สะดวก

สาเหตุของโรค

1)            อุบัติเหตุ,  เอี้ยวตัวผิดท่า

2)            ความเสื่อมของร่างกาย  และการใช้งานหนักมากเกินไป

3)            ท่าทางการทำงาน  การใช้งานที่ก่อให้เกิดโรคซ้ำ ๆ  เป็นเวลานาน

อาการของโรค –  มีอาการอักเสบสัญญาณ  3  หลัง  ปวด  บวม  แดง  ร้อน  ร้าว  เมื่อยชาบั้นเอวมาที่ขาถึงปลีน่องออกฝ่าเท้า  นิ้วเท้า  บางรายปวดมากเดินไม่ได้

การตรวจ

1)            วัดส้นเท้า  ข้างที่เป็นจะยาวกว่าเสมอในรายปกติ  (คือหลังไม่คด,  เข่าไม่โก่ง)

2)            งอพับเข่าเป็นเลข  4  กดไม่ต้านมือ

3)            ตรวจหาจุดเจ็บที่หลัง  ลำบองจะมีจุดเจ็บชัดเจน  กดดูจะเจ็บร้าวชา  และมีความร้อนประกอบ

สูตรการรักษา

1)            นวดพื้นฐานขา

2)            นวดสัญญาณหลัง  1,2,3  เน้น  3

3)            นวดสัญญาณขาด้านนอก  1,2,3,4,5  จากสัญญาณ  5  เดินเส้นถึงตาตุ่ม  เน้นสัญญาณ  2

4)            นวดสัญญาณขาด้านใน  1,2,3,4,5  นวดพื้นฐานขาท่อนล่าง  กดสัญญาณ  5  เน้น

5)            นวดท้อง  ท่าแหวก,  ท่านาบ,  บังคับสัญญาณ  1,2,3,4,5  ท้อง

คำแนะนำ

1)            ประคบความร้อนชื้น  ถ้าอาการไม่ดีขึ้นใช้น้ำเย็นประคบก่อน

2)            งดอาหารแสลงทุกชนิด  ในบางรายแพ้ผักโตเร็ว  เช่น  ถั่วงอก  กระถิ่น  ฯลฯ  บางรายแพ้หมูแช่แข็ง

3)            พักการใช้งานหรือหลีกเลี่ยงการใช้งาน

4)            ท่าการบริหาร  4  ท่า

–                   ยกศีรษะมองปลายเท้า-                   บิดตัว-                   นั่งยอง ๆ-                   ยืนเขย่งปลายเท้า

*  ในรายที่เป็นมาก  (อักเสบมาก)  ไม่ต้องทำกายบริหาร  อาการดีขึ้นเดินได้ถึงทำ

5)  ห้ามบิด  ดัด  สลัด  ขาและเอว

ตัวอย่างการรักษา

ตรวจจับชีพจร  และตรวจเฉพาะโรค

นอนหงาย             1)  นวดพื้นฐานขาข้างที่เป็น  เปิดประตูลม

นอนตะแคง          2)  นวดหลังข้างที่เป็น  คาบใหญ่ที่สุด  ประณีต  นิ่มนวล  แน่น  ส.1,2,3    3  รอบ  (สัญญาณ  2  หลัง  ช่วยกระจายพิษอักเสบจากสันหลังและช่องท้อง)

3)  นวดสัญญาณขาด้านนอกข้างที่เป็น  1,2,3,  คลาย,  ส.4,  ส.5  เดินเส้นพื้นฐานขาท่อนล่างถึงตาตุ่ม  1  รอบ

4)  นวดสัญญาณหลัง  1,2,3  (ปราณีต)  3  รอบ

5)  นวดสัญญาณขาด้านนอก  1,2,3  คลายกล้ามเนื้อต้นขา,  ส.4  5  เดินเส้นพื้นฐานขาท่อนล่างถึงตาตุ่ม  1  รอบ

6)  นวดสัญญาณขาด้านใน  (ข้างดี)  1,2  (ใช้สันมือ)  1,2  (นิ้วคู่)  1-2  ชุด

7)  นวดสัญญาณหลังข้างที่เป็น  1,2,3  (ประณีต)  3  รอบ  (นวด  ส.3,2,1    1  รอบ  สุดท้าย)

8)  นวดสัญญาณขาด้านนอกข้างที่เป็น  1,2,3  คลาย  4,5  เดินเส้นพื้นฐานขาท่อนล่างถึงตาตุ่ม  3  รอบ

9)  พลิกตะแคงอีกข้างหนึ่ง  นวดสัญญาณขาด้านในข้างที่เป็น  1,2  (ส้นมือ)  คาบใหญ่  1,2,3  นิ้วคู่,  ส.4,  เดินเส้น  พ.ฐ.  ขาท่อนล่าง,  ส.5    2  รอบ

10)  นวดสัญญาณขาด้านนอก  (ข้างดี)  1,2,3    1  รอบ  เพื่อเปิดทางเลือด

11)  นวดสัญญาณขาด้านใน  1,2  (ส้นมือ)  คาบใหญ่  1,2,3  (นิ้วคู่),  ส.4,  พื้นฐานขาท่อนล่าง,  สัญญาณ  5    3  รอบ

12)  นวดท้องท่าแหวก  3  รอบ,  ท่านาบ  3  รอบ

13)  บังคับสัญญาณ  1  ท้องทิศทางเข้าหาเชิงกราน,  บังคับสัญญาณ  3  ท้อง  นวด  3-5  รอบ

**  12-13  หมออยู่ด้านขวาของคนไข้  (นอนหงาย)

14)      นวดท้องท่าแหวก  3  รอบ,  ท่านาบ  3  รอบ

15)      บังคับสัญญาณ  2  ท้อง,  บังคับสัญญาณ  4  ท้อง  นวด  2-3  รอบ

16)      บังคับสัญญาณ  5  ท้อง  เปิดประตูลม

*  14-16  หมออยู่ด้านซ้ายของคนไข้

17)  จับชีพจร  (ท่านอน)  ให้คนไข้พลิกตัวซ้ายขวา

หมายเหตุ สัญญาณ  1,2  ท้อง  –  ร้อนออกหน้าขา,  ท้องน้อย  แก้ดานเลือด

สัญญาณ  3,4  ท้อง  –  จ่ายความร้อนเข้าปล้องกระดูกสันหลัง  แก้ดานลม

สัญญาณ  5  ท้อง  –  จ่ายความร้อนเข้าไขสันหลัง  ปรับสมดุลของร่างกาย

 

นิยาม

เป็นลักษณะการอักเสบในข้อ  จากการที่เลือดตกตะกอน  มีน้ำในข้อ  ชนิดใสเป็นได้  2  ตำแหน่ง  คือ  ข้อเข่า  กับข้อเท้า  แบ่งได้เป็น  2  ชนิด

–                   จับโปงน้ำ  มีอาการปวด  บวม  แดง  ร้อนมาก  บางครั้งจะปวดบวม  อักเสบจนมีไข้  เรียกว่า  “ไข้จับโปง”  จะกำเริบตอนปลายฝนต้นหนาว

–                   จับโปงแห้ง  มีน้ำในข้อน้อย  มักมีอาการพิการหลงเหลืออยู่มาก  เช่น  ขาบิด  ขาเก

อุบัติการณ์ของโรค              ผู้สูงอายุ,  คนที่มีน้ำหนักตัวมาก,  นักกีฬา  (ประเภทใช้เข่ามาก)  เช่น  นักวิ่ง  นักแบดมินตัน

สาเหตุของโรค                     อาหาร,  อากาศ

จับโปงน้ำที่ข้อเข่า

อาการทั่วไป  มีอาการปวด  บวม  แดง  ร้อนที่หัวเข่า  มีน้ำในข้อชนิดใส  ถ้ามีอาการอักเสบมากอาจมีไข้  เรียกว่าไข้จับโปง  การนวดรักษาได้ผลดี

อาการแสดง  เดินกระเผลก  ลงน้ำหนักได้ไม่เต็มที่

วิธีตรวจ

1.             วัดส้นเท้า  ข้างที่เป็นจะสั้น  เนื่องจากกล้ามเนื้อมีการเกร็งตัว

2.             ดูสภาพโดยทั่วไป  เช่น  สีผิว  ความร้อน  คลำดูจุดเจ็บ  การบวม

3.             มือสอดใต้เข่า  ดูความโก่ง

4.             เขยื้อนเข่า  ดูน้ำมันในไขข้อ

5.             คลอนลูกสะบ้า

–                   สะบ้าลอย  เอ็นยึดสะบ้าหลวม

–                   สะบ้าเจ่า  สะบ้าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้  พบในจับโปงแห้ง

6.             งอเข่าส้นเท้าชิดก้น  คนปกติส้นเท้าจะชิดก้นได้  พบว่าไม่ได้องศา

7.             พับขาเป็นเลข  4  ส้นเท้าชิดหัวตะคาก  คนปกติสันเท้าต้องชิดตะคากได้  พบว่าไม่ได้องศา

8.             พับขาเป็นเลข  4  แล้วกดเข่า  ดูความต้านมือ

สูตรการนวดรักษา

1.             นวดพื้นฐานขา  เปิดประตูลม

2.             นวดหัวเข่า  3  จุด  ส.  1,2,3  เข่าข้างที่เป็น

3.             นวดสัญญาณ  ขาด้านนอก  1,2,3,4  ข้างที่เป็น  เน้น  4

4.             นวดสัญญาณ  ขาด้านใน  1,2,3,4  ข้างที่เป็น  เน้น  3,4

คำแนะนำ

1.             ประคบความร้อนชื้น

2.             งดอาหารแสลง

3.             ท่าบริหาร

–                   นั่งยอง ๆ  90  องศา

–                   กระดกปลายเท้า  ขึ้น-ลง  ในระยะที่มีการอักเสบ  ให้บริหารท่ากระดกปลายเท้า  ขึ้น – ลง  เท่านั้น  เมื่อการอักเสบหายจึงบริหารท่านั่งยอง ๆ

4.             หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค  เช่น  การนั่งยอง ๆ,  นั่งพับเพียบ,  ขึ้นลงบันไดบ่อย ๆ  ,  ไม่นั่งส้วมแบบยอง ๆ  ขา

5.             ลดน้ำหนัก

6.             พักผ่อนให้เพียงพอ

7.             นวดวันเว้นวัน

คำอธิบายเทคนิคพิเศษเฉพาะโรค

1.             โรคจับโปงที่หัวเข่า  จะไม่นวดขาท่อนล่าง

2.             ใช้ปูนแดงในการคัดกรองโรคได้  โดยทาปูนแดงที่หัวเข่า

–                   ถ้าเป็นวัณโรคกระดูก  ปูนแดงจะมีลักษณะแห้ง

–                   ถ้าเป็นโรคจับโปงน้ำ  ปูนแดงจะมีลักษณะเงาเยิ้มที่บริเวณจุดเจ็บ

–                   ถ้าเป็นจับโปงแห้ง  ปูนแดงจะมีลักษณะเหมือนเดิม

1.             บังคับจุด  ส.  เข่า  3  จุด

ตัวอย่างขั้นตอนการรักษา

1.             นอนหงายตรวจชีพจรข้อมือ

2.             นวด  พ.ฐ.  ขา  ข้างที่เป็น  คลายหลังเท้า  เปิดประตูลม

3.             บังคับจุด  ส.เข่า  3  จุด  3-4  รอบ

นอนตะแคง

4.             บังคับขาด้านนอกกับข้างที่เป็น  บังคับ  จุด  ส.4  ,  จุดใต้พับเข่า  เพื่อไล่ตะกอนเลือดเสียในข้อออก

5.             ขาด้านนอก  บังคับ  จุด  ส.1,2,3  คลาย,4,จุดใต้พับเข่า  (ข้อ  3,4  ทำ  3-5  ชุด)

นอนตะแคงอีกข้าง

6.             บังคับ  ส.4  ขาด้านในข้างที่เป็น  1  ครั้ง  ก่อนเพื่อเปิดทางเลือด  “ทำครั้งเดียว”

7.             ขาด้านใน  บังคับจุด  ส.3,4

8.             ขาด้านในข้างที่เป็น  บังคับจุด  ส.1,2  (ส้นมือ)  1,2,3  (นิ้วคู่),  4

9.             ขาด้านในข้างที่เป็น  เหมือน  ข้อ  6,7,8  ทำ  3-5  ชุด

หมายเหตุ  โรคจับโปงน้ำ  จะไม่โล้เข่า  มักจะเป็นข้างเดียว

จับโปงแห้งที่ข้อเข่า

อาการทั่วไป

มีความพิการหลงเหลือให้เห็น  เป็น  ขาโก่ง  ขาเก  โดยเฉพาะสะบ้าเจ่า  (สภาพเข่าเสื่อมจากการอักเสบของจับโปง  ทำให้สะบ้ายึดติดไม่ไหวคลอน  การนวดรักษาจะตอบสนองไม่ดี)  โดยมีหินปูนเกาะ  โรคจับโปงแห้งมีโอกาสพบคนไข้เป็นได้ทั้ง  2  ขา  การนวดจึงจำเป็นต้องนวดข้างที่มีอาการรุนแรง  ประมาณ  70% -80%  และนวดข้างที่มีอาการน้อยกว่าประมาณ  20% – 30%

อาการแสดง  เดินกระเผลก  ลงน้ำหนักได้ไม่เต็มที่  เดินไม่ตรง  เกร็งที่ท่อนขา

วิธีตรวจ

1.             วัดส้นเท้า  ข้างที่เป็นจะสั้น

2.             ดูสภาพโดยทั่วไป  เช่น  สีผิว  ความร้อน  คลำดูจุดเจ็บ

3.             มือสอดใต้เข่า  ดูความโก่ง

4.             เขยื้อนเข่า  ดูน้ำมันในไขข้อ

5.             คลอนลูกสะบ้า

–                   สะบ้าลอย  เอ็นยืดสะบ้าหลวม

–                   สะบ้าเจ่า  สะบ้าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้  พบในจับโปงแห้ง

6.             ตรวจดูองศา

–                   งอเข่าส้นเท้าชิดก้น  คนปกติส้นเท้าจะชิดก้นได้  พบว่าไม่ได้องศา

–                   พับขาเป็นเลข  4  ส้นเท้าชิดหัวตะคาก  คนปกติสันเท้าต้องชิดหัวตะคากได้

7.             พับขาเป็นเลข  4  แล้วกดเข่า  ดูความต้านมือ

สูตรการนวดรักษา

1.             นวดพื้นฐานขา  เปิดประตูลม

2.             นวดหัวเข่า  3  จุด  ส.  1,2,3  เข่าข้างที่เป็น

3.             นวดสัญญาณ  ขาด้านนอก  1,2,3,4  ข้างที่เป็น  เน้น  4

4.             นวดสัญญาณ  ขาด้านใน  1,2,3,4  ข้างที่เป็น  เน้น  3,4

คำแนะนำ

1.             ประคบความร้อนชื้น

2.             งดอาหารแสลง

3.             ท่าบริหาร

–                   นั่งยอง ๆ  90  องศา

–                   กระดกปลายเท้า  ขึ้น – ลง

4.             หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค  เช่น  การนั่งยอง ๆ  ,นั่งพับเพียบ,  ขึ้นลงบันไดบ่อยๆ,  ไม่นั่งส้วมแบบยอง ๆ  ขา

5.             ลดน้ำหนัก

6.             พักผ่อนให้เพียงพอ

7.             นวดอาทิตย์ละ  2  ครั้ง

คำอธิบายเทคนิคพิเศษเฉพาะโรค

1.             โรคจับโปงที่หัวเข่า  จะไม่นวดขาท่อนล่าง

2.             ใช้ปูนแดงในการคัดกรองโรคได้  โดยทาปูนแดงที่หัวเข่า

–                   ถ้าเป็นวัณโรคกระดูก  ปูนแดงจะมีลักษณะแห้ง

–                   ถ้าเป็นโรคจับโปงน้ำ  ปูนแดงจะมีลักษณะเงาเยิ้มที่บริเวณจุดเจ็บ

–                   ถ้าเป็นจับโปงแห้ง  ปูนแดงจะมีลักษณะเหมือนเดิม

3.  บังคับจุด  ส.  เข่า  3  จุด

ตัวอย่างขั้นตอนการรักษา  (คนไข้เป็นทั้งสองข้าง  ข้างขวาเป็นมาก)

1.             นวด  พ.ฐ.  ข้างที่เป็น  คลายหลังเท้า  เปิดประตูลม

2.             บังคับจุด  ส.  เข่า  จุด  3  จุด  3-5  รอบ  นอนตะแคง

3.             บังคับ  ส.ขาด้านนอก  (เป็นมาก)  1,2,3,4  จุดใต้พับเข่า + โล้เข่า  3  รอบ  จุดใต้พับเข่ารอบแรกไม่ต้องโล้เข่า

4.             นวดบังคับ  ส.  ขาด้านใน  (เป็นน้อย)  1,2,  ส้นมือ  1,2,3  นิ้วคู่,  4    3  รอบ

5.             นวดบังคับ  ส.  ขาด้านนอก  (เป็นมาก)  เหมือนข้อ  3    3  รอบ  จุดใต้พับเข่ารอบสุดท้ายไม่ต้องโล้เข่า  พลิกตะแคงอีกข้าง  (ทับข้างที่เป็น)

6.             นวดบังคับขาด้านใน  (เป็นมาก ) 1,2, ส้นมือ 1,2, นิ้วคู่, 4 โล้เข่า 3 รอบ ส.4 ในรอบแรกไม่ต้องโล้เข่า

7.             นวดบังคับส.ขาด้านใน (เป็นน้อย) 1,2,3, คลาย, 4 ใต้พับเข่า 3 รอบ

8.             นวดบังคับ ส .ขาด้านใน (เป็นมาก) เหมือนข้อ6 3 รอบ รอบสุดท้าย ส.4 ไม่ต้องโล้เข่า

9.             ตรวจหลังการรักษา

หมายเหตุ ข้อสังเกตในการรักษาของจับโปงแห้งคือ

1.             นวดขาทั้งสองขา ขาที่เป็นมากโล้เข่าทั้งขานอกขาใน ข้างที่น้อยไม่ต้องโล้

2.             นวดข้างที่เป็นมากและพักเส้น โดยนวดข้างที่เป็นน้อย และกลับมานวดข้างที่เป็นมากอีกครั้ง

Advertisements